Để có được thành công này là  sự nỗ lực rất lớn của các giáo viên tham gia dự thi và sự động viên khích lệ của các đồng chí lãnh đạo, chuyên môn Phòng giáo dục và Đào tạo, cùng Ban giám hiệu nhà ...